Studly’s Persondatapolitik

1. Generelt

I denne persondatapolitik henviser “Studly”, ”vi”, ”os” og ”vores” til studly.dk, beliggende: Observatorievejen 2, 8000 Aarhus C, Denmark. Når du anvender Studly’s webtjeneste (herefter benævnt ”Web”), behandles dine personoplysninger i overensstemmelse med denne politik.

Oplysninger, som behandles i Studly’s webtjeneste, vil blive behandlet efter gældende lovgivning og Datatilsynets til enhver tid gældende retningslinjer.

2. Dataansvarlig

Studly er dataansvarlig for personoplysninger, der anvendes i forbindelse med følgende aktiviteter og tjenester:

 • Brugerprofil
 • Hingstelisten
 • Forbrugeroverblik
 • Forbrugsmål
 • Assistenttjeneste
 • Tilbudstjeneste

3. Hvilken behandling foretages?

Når du opretter en profil hos Studly, skal du indtaste din e-mail og et password.

Herudover indsamler Studly, afhængig af de tjenester du anvender, øvrige oplysninger, som du selv oplyser over for Studly. Dette kan fx være din adresse, navn og alder, ligesom det kan være andre oplysninger. Studly indsamler alene disse oplysninger, hvis du oplyser dem over for Studly, hvilket er frivilligt, men for at anvende visse funktioner, kræves nogle af oplysningerne.

Studly indhenter personoplysningerne om dig med henblik på at registrere og identificere dig som bruger og for at kunne levere Studly’s tjenester til dig. Studly indhenter endvidere de nævnte personoplysninger for at kunne kontakte dig, hvis det bliver nødvendigt at bekræfte dine oplysninger, svare på dine spørgsmål og levere kundeservice til dig.

Studly indhenter endvidere personoplysningerne for at overholde gældende lov, efterkomme krav fra offentlige myndigheder, overholde Studly’s interne politikker og håndhæve Studly’s forretningsbetingelser.

Endelig indhenter Studly dine personoplysninger for at forfølge tilgængelige retsmidler og begrænse erstatningsansvar ved eventuelle tvister.

Studly har hjemmel til at behandle de nævnte personoplysninger, idet behandling af oplysningerne er nødvendige, for at Studly kan levere sine tjenester til dig. Enkelte oplysninger behandles af Studly, fordi Studly har en legitim interesse i sådan behandling.

4. Tilbudstjeneste

Såfremt du ønsker, at Studly på Web giver dig relevante og målrettede tilbud baseret på dine forbrugsoplysninger, skal du give Studly samtykke til dette.

Studly giver kun få, relevante og målrettede tilbud til dig. Da tilbuddene vil være baseret på overordnede oplysninger om dit forbrug, vil der ofte være tale om særlige tilbud på varer/tjenesteydelser, som du i forvejen køber.

Studly giver aldrig tilbudsgivere adgang til dine oplysninger uden dit specifikke og særskilte samtykke.

Giver du samtykke til, at Studly må anvende dine oplysninger til brug for Studly tilbudstjeneste, behandler Studly følgende data:

 • E-mailadresse
 • Profiloplysninger (personlig information)
 • Overordnede forbrugsdata

Dine overordnede forbrugsdata anvendes alene til brug for indplacering af dig i en forbrugerkategori.

Formålet med at bruge dine oplysninger i tilbudstjenesten er at kunne målrette relevante tilbud fra Studly og Studly’s samarbejdspartnere til dig.

Behandling sker på baggrund af dit samtykke.

5. Tekniske oplysninger

Studly registrerer en række tekniske oplysninger, når du anvender Studly tjenester.

Studly registrerer din IP-adresse, operativsystem og device informationer, når du anvender studly.dk og tillige browseroplysninger og -indstillinger, når du anvender Web.

Studly indsamler de tekniske oplysninger for, på baggrund af disse, at foretage tekniske forbedringer og optimering af sine tjenester.

Endvidere indsamles IP-adresse, device informationer og browserinformationer, for at Studly kan spore eventuelle ulovlige aktiviteter og misbrug af sine tjenester.

Studly har en legitim interesse i at indhente dine tekniske oplysninger for at kunne forbedre og optimere sine tjenester og for at kunne forhindre og forfølge misbrug af disse.

6. Cookies

Ved at bruge tjenester på studly.dk accepterer du, at Studly anvender cookies og såkaldte widgets på Web til forskellige formål.

De cookies, som Studly anvender på sine tjenester, har forskellige formål.

På Web:

 • Nødvendige cookies. Dette er cookies, som er nødvendige for, at du kan bruge Web, fx huskes, at du er logget ind på hele Web.
 • Præference cookies. Dette er cookies, som husker dine indstillinger, fx kan dit login huskes, hvis du har bedt om dette.
 • Analyse cookies. Dette er cookies, som anvendes til at måle og analysere, hvordan Web anvendes.
 • Widgets. På Web anvendes såkaldte widgets fra Facebook og Twitter, således at Studly kan vise de seneste aktiviteter om Studly fra Facebook og/eller Twitter. Hvis du er logget ind på Facebook eller Twitter, er oversigten personlig.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at Studly må anvende cookies på Web. I din browser kan du slette og blokere for brugen af cookies. Hvordan du gør dette afhænger af, hvilken browser du anvender. Hvis du bruger mere end én internetbrowser, skal du slette og blokere for brugen af cookies i dem alle. Du kan finde vejledninger til dette på minecookies.org/cookiehandtering.

Hvis du ikke accepterer, at der på studly.dk anvendes cookies m.v., kan du enten vælge at ophøre med at bruge Studly, eller du kan slette cookies og blokere for brugen af cookies. Blokering af cookies kan betyde, at du ikke kan benytte dig af visse funktioner på Web.

7. Support

På baggrund af din henvendelse yder Studly support i forbindelse med din brug af studly.dk.

I sammenhæng med support kan Studly tilgå begrænsede personoplysninger, som er registreret vedrørende dig, men vil alene tilgå disse i nødvendigt omfang.

Når du kontakter Studly support, så kan Studly’s medarbejdere tilgå begrænsede data om din bruger:

 • Din e-mailadresse
 • Oplysninger om hvilke features i Studly, du bruger og i hvilket omfang
 • Logs over hændelser, såsom hvornår du har logget på, om der er opstået fejl på baggrund af brugen af studly.dk mv.

Studly’s medarbejdere kan ikke tilgå dine detaljerede data, såsom saldi på dine konti, og dine transaktionsoplysninger, medmindre du giver et særligt samtykke. Formålet med at Studly tilgår dine oplysninger, er at yde support og løse eventuelle udfordringer, du måtte have med brugen af studly.dk. Studly tilgår dine oplysninger i forbindelse med support for at opfylde dit behov for assistance. Studly tilgår alene dine detaljerede data i forbindelse med support, hvis du på Studly’s eller egen opfordring giver et særskilt samtykke dertil.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at Studly må tilgå dine detaljerede data. Studly’s support kan herefter ikke tilgå disse med henblik på support. Dit samtykke udløber automatisk efter 7 dage. Hvis du ikke afgiver samtykke til, at Studly i forbindelse med support kan tilgå dine detaljerede data, kan der være forhold, som Studly ikke kan yde support til.

8. Modtagere/vidergivelse af data

De personoplysninger, som Studly kommer i besiddelse af, videregives ikke til tredjemand uden din accept, medmindre Studly er forpligtet til at videregive oplysningerne i henhold til lovgivningen, eller for at Studly kan forsvare sig mod eller gøre retskrav gældende.

Du har mulighed for at give andre brugere af Studly adgang til at se dine oplysninger i Studly. Det kan fx være en ægtefælle eller partner. Hvis du vælger dette, accepterer du samtidig, at Studly, for at opfylde denne aftale med dig, må videregive dine oplysninger til den pågældende. Du kan altid selv ændre dette på Web.

9. Opbevaringsperiode

Studly opbevarer dine persondata, indtil du sletter din bruger hos Studly. Studly kan dog gemme data i længere tid, hvis det er nødvendigt for at overholde lovmæssige krav eller for at varetage Studly’s retslige interesser.

I visse tilfælde vil Studly i stedet for at slette dine persondata anonymisere disse, således at oplysningerne ingenlunde kan føres tilbage til dig.

10. Persondatarettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Studly behandler om dig, til hvilket formål, hvorfra Studly har dine personoplysninger, samt hvem der modtager dine personoplysninger.

Du har til enhver tid ret til at få rettet fejlagtige eller vildledende personoplysninger, som Studly måtte behandle om dig. Du kan via din personlige profil rette personoplysninger, såsom navn, e-mailadresse mv. Studly hører gerne fra dig, hvis vi skal hjælpe med at rette dine oplysninger.

Du har ret til i en række tilfælde at få slettet de oplysninger, som Studly måtte behandle om dig. Hvis du ikke længere ønsker at anvende Studly’s tjenester, kan du til enhver tid slette din personlige profil via Web. Alle de data, der er registreret under din profil, vil herefter blive slettet eller anonymiseret og vil ikke kunne genskabes.

Du har til enhver tid ret til at få stillet de personoplysninger, som du selv har givet til Studly til rådighed i et sædvanligt og maskinlæsbart format.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Studly’s behandling af dine personoplysninger grundet dine særlige forhold.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Studly eventuelle brug af dine persondata til brug for direkte markedsføring. Studly vil i så fald ophøre med sådan brug.

11. Overførsel af personlige oplysninger uden for EU

Studly anvender visse databehandlere, som er placeret udenfor EU. Nedenfor er angivet hvilke og hvilke juridisk overførselsgrundlag, der ligger til grund for overførslen.

 • Google, Inc. USA.

12. Fortrolighed

Studly behandler dine data fortroligt. Dog kan data tilgås, hvis det er nødvendigt for at løse tekniske problemer eller for at yde support til dig.

Studly behandler altid dine persondata fortroligt. Udvalgte medarbejdere hos Studly har bemyndigelse til at tilgå data, hvor det er nødvendigt for at løse brugsmæssige eller tekniske problemer. I forbindelse med support til dig kan Studly’s medarbejdere med dit samtykke tilgå persondata. Samtlige af Studly’s medarbejdere er underlagt strenge fortrolighedskrav ved behandling af persondata.

13. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dine samtykker på Web ved at slette din profil hos studly.dk eller ved at rette henvendelse til Studly.

Hvis du tilbagekalder et eller flere af dine samtykker, har du eventuelt ikke længere mulighed for helt eller delvist at anvende Studly’s tjenester.

14. Ændringer af politikken

Studly forbeholder sig ret til at ændre denne politik til enhver tid og uden forudgående varsel. Ændringer af politikken træder i kraft ved offentliggørelse af politikken på Studly’s tjenester.

Studly orienterer endvidere om ændringer af politikken ved at rette henvendelse til dig på den e-mailadresse, som du har angivet ved oprettelse af din profil eller via push-besked.

15. Databeskyttelsesrådgiver

Studly har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som rådgiver Studly vedrørende behandling af persondata og kan vejlede dig om, hvordan du kan udøve dine rettigheder. Du kan kontakte Studly databeskyttelsesrådgiver ved at rette skriftlig henvendelse til info@studly.dk.

Har du spørgsmål til persondatapolitikken eller Studly’s behandling af din persondata, kan du kontakte Studly’s databeskyttelsesrådgiver.

16. Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine persondata, hører vi meget gerne fra dig. Studly’s kontaktoplysninger findes på vores kontaktside. Du har også mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K, Danmark eller www.datatilsynet.dk.

17. Version

Denne persondatapolitik er opdateret i Marts 2019